Dự đoán vận niên Ất Mùi 2015 – Mùa nào, hướng nào hưng thịnh?

Nhân dịp năm mới Ất Mùi 2015, và Tiến sĩ Lê Chí Hiếu – Chủ tịch CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – ThuducHouse (MCK: TDH) đã sở hữu các dự đoán về vận niên Ất Mùi 2015.


Theo Cổ dịch huyền Không học, và 1 bộ môn Phong thủy chuyên sâu (còn gọi chính là Kham dư) thì trục thì giờ được chia thành Tam nguyên cửu vận. Mỗi nguyên chính là 1 hoa giáp 60 năm được chia chính làm 3 vận, và mỗi vận 20 năm, và tam nguyên là 180 năm bao gồm 9 vận, và từ vận 1 đến vận 9. Tam nguyên bao gồm Thượng nguyên, và Trung nguyên, và Hạ nguyên. Hết chu kỳ lại quay lại từ đầu của 1 vòng 180 năm kế tiếp.


Theo Ts. Lê Chí Hiếu, và mọi người đang ở hạ nguyên, và vận 8. Vận 8 Tiến hành từ năm 2004 cho đến 2023. Trong vận này sao Bát bạch nhập giữa trở nên sao đương lệnh hay sao trực ban. Trong khi đó năm 2015 lại do sao Tam Bích đương lệnh.


Sự di chuyển của cửu tinh trong vận 8?


Xem bảng an sao của vận 8, và cho thấy:


– Ở cung Càn: Cửu sinh – Bát vượng: Cử Hỏa sinh vượng Thổ. Cửu chính là sinh khí bị vượng Thổ hút mất nên tuy sinh hưng không phải chính là cát. Khi Hỏa gặp mùa Thu và mùa Đông càng lâm vào đại họa, và bị tổn thất mà không đã sở hữu ích.


– Ở cung Đoài: Nhất sinh – Bát vượng. Vượng Thổ khắc nhược Thủy. Nhất bạch Thủy tuy chính là sinh khí nhưng tại mùa Thu khô ráo nên khi suy yếu lại gặp Thổ đến khắc, và xảy ra đau bệnh. Tuy nhiên, và Nhất bạch và Bát bạch đều là cát khí nên đã có khả năng sinh tài.


– Ở cung Khôn: Ngũ sát – Bát vượng. Vượng và Sát đều chính là Thổ tương hợp nhau. Ngũ hoàng chính là sát khí gặp phải mùa Hạ và mùa Thu tương đối hoạt bát. Bát bạch thổ khí càng chính làm tăng thêm cái hung cho nó nên ở tại phương này đã sở hữu nhiều tai họa.


– Ở cung Ly: Tam Tử – Bát vượng: Tử Mộc khắc vượng Thổ. Tam Mộc thuộc tử khí lại đang ở mùa Hạ nên khí hung sát càng thịnh.


– Ở cung Tốn: Thất Thoái – Bát vượng. Khí Thất Kim còn mạnh lại tại vào mùa Hạ và mùa Xuân rơi vào tù tử tuy nhiên nhờ Bát bạch sinh trợ nên không bị giảm sút. Phương này thường xảy ra tai nạn và cướp bốc.


– Ở cung Chấn: Lục sát – Bát vượng. Vượng Thổ sinh Lục Kim. Lục Kim tại ngôi sát khí nhưng mùa Xuân là tù, và sát khí không lộ ra. Nhờ được Bát bạch sinh trợ hai cát khí tương hợp nhau. Ở đây mọi việc được hanh thông, và vận tài tốt, và nhưng kém nhân nghĩa, và thiếu trong sạch.


– Ở cung Cấn: Nhị tử – Bát vượng. Hai Thổ ngang hòa. Nhị hắc Thổ ở tại vào ngôi tử khí lại ở tại mùa Đông và mùa Xuân, và tử khí bị hư tù nên không đã sở hữu hại. Tuy nhiên, và do Bát bạch vượng khí trợ giúp nên bản tính hung hại vẫn lộ ra, và dễ gây đau bệnh.


– Ở cung Khảm: Tứ sát – Bát vượng. Tứ Mộc khắc vượng Thổ. Tứ Mộc chính là sát khí ở mùa Đông khá hoạt bát. Tứ Mộc khắc vượng Thổ, và dù không khắc được nhưng Tứ Mộc cũng mạnh lên phần nào.


Ts. Lê Chí Hiếu cho rằng, và những sao trên đã có tác động chi phối trong vòng 20 năm của vận 8.


Bảng cửu tinh của năm Ất Mùi 2015 ?


Năm nay – Ất Mùi, và sao Tam Bích bay vào giữa chính làm chủ. Trên cơ sở xem xét vị trí sao của vận niện sẽ xem xét mối quan hệ của năm nay với vận 8, và từ đó rút ra những xu hướng dự đoán.


– Cung Càn (hướng Tây Bắc): Tứ sinh – Tam vượng. Tức Mộc và Tam Mộc ngang hòa. Mộc tuy nằm ngôi sinh khí nhưng ở giữa mùa Thu và mùa Đông nên bị hãm bớt. Ở vận 8 là Hỏa, và Mộc sinh Hỏa nên Mộc càng bị yếu hơn. Tuy vẫn cát lợi nhưng không nhiều.


– Cùng Đoài (hướng Tây). Ngũ sinh – Tam vượng. Mộc khắc Thổ. Thổ nằm cung Đoài nên bị Kim hút bớt sinh khí vì THổ sinh Kim. Quân hệ với vận 8: THổ khắc Thủy nhưng vì Thổ bị suy yếu nên bị Thủy lấn át. Ngũ hoàng nhập cung Đoài là đại hung lại bị tam Mộc khắc càng thêm nguy hiểm.


– Cung Khôn (Tây Nam):  Cửu sát – Tam vượng. Mộc sinh Hỏa. Cửu Hỏa nằm tại cung Khôn đã có sao Thái Tuế trấn giữ nên càng chính làm tăng thêm tính hung bạo. Quan hệ với vận 8: Hỏa sinh Thổ chính khiến cho sao Ngũ hoàng đại sát càng mạnh thêm gây nhiều tai họa.


– Cung Ly (hướng Nam): Thât tử – Tam vượng. Kim khắc Mộc nhưng Kim bị suy tử không khắc được Mộc vường mà còn bị Mộc lấn át, và Kim trong mùa Hạ bị tù hãm nên cũng ngăn bớt được tính hung của nó. Quan hệ với vận 8: Mộc lấn át Kim, và đem lại nhiều cơ hội sinh tài hơn.


– Cung Tốn ( Đông Nam): Nhị thoái – Tam vượng. Mộc khắc Thổ nên kiềm chế được tính hung của sao Nhị hắc. Cung Tốn nằm giữa mùa Xuân và mùa Hạ nên càng giúp đỡ Mộc tốt hơn. Quan hệ với vận 8: Thổ sinh Kim, và Thổ bị Kim hút chính làm suy yếu nên tính hung càng thêm giảm bớt.


– Cung Chấn (Hướng Đông): Nhất sát – Tam vượng. Thủy sinh Mộc nhưng Mộc quá vượng nên chính làm Thủy càng mất nhiều sinh khí. Quan hệ với vận 8: Kim snh Thủy, và hỗ trợ Thủy phục hồi phần nào.


– Cung Cấn (Đông Bắc): Lục Tử – Tam vượng. Kim khác Mộc nhưng Mộc đương lệnh còn Kim bị suy tử nên Kim bị lấn át. Quan hệ với vận 8: Thổ sinh Kim, và giúp đỡ Kim.


– Cung Khảm (hướng Bắc): Bắc sát – Tam vượng. Mộc khắc Thổ nên Thổ đang tại vị trí sát tinh lại càng suy yếu. Thổ nằm ngay cung Khảm là Thủy nên bị nước nhấn chìm thêm. Quan hệ với vận 8: Mộc khắc Thổ chính làm cho Thổ càng suy yếu thêm. Mộc thắng thế nên vẫn phát triển tốt.


Luận đoán năm Ất Mùi – Hưng thịnh nhất vào mùa Xuân và mùa Đông


Trên cơ sở xem xét sự di chuyển của cửu tinh trong vận 8 và năm Ất Mùi 2015, và Ts. Lê Chí Hiếu luận đoán:


Năm Ất Mùi đã có sao Tam Bích (còn gọi chính là Lộc Tồn) đương lệnh nên sẽ đem lại hưng thịnh, và phát triển tốt, và nhất là trong mùa Xuân và mùa Đông.


Về ngũ hành, và sao Tam Bích thuộc Mộc đã sở hữu màu xanh lục, và gắn liền với sự sinh sôi nảy nở. Bên cạnh đó sao Nhất bạch (Thủy) nhập vào cung chấn, và trợ giúp sinh Mộc, và cho nên Mộc đã vượng càng thêm vượng.


– Ngũ hoàng (Thổ) nhập cung Đoài, và bản thân nó đã chính là đại hung lại bi tam Mộc khắc nên ở phương Tây sẽ bị suy giảm.


– Phương Nam và phương Đông Bắc đã có nhiều tài lộc sinh sôi.


– Phương Bắc hưng thịnh phát triển tốt.


– Phương Đông Nam và Tây Bắc cũng được cát lợi tuy nhiên không nhiều.


– Riêng phương Tây Nam sẽ đã có chiến loạn.


– Phương Đông đã sở hữu sao Nhất Bạch (còn gọi chính là Tham Lang) trấn giữ nên phát triển rất tốt, và tài lộc sung túc, và đã sở hữu nhiều quan nhân, và thương nhân, và trí thức nổi tiếng, và không những thế cần đề phòng phát sinh nhiều tệ nạn ăn chơi, và tửu sắc.


>>>Ất Mùi 2015: Tuổi nào mua nhà đem lại may mắn, và tài lộc?


Thanh Giang (trích ghi)