Nhiều doanh nghiệp bất động sản đi lễ chùa cầu may đầu Xuân

Năm nay, và năm con Dê, và nếu xét về tâm linh, và nhiều chủ DN bất động sản cho rằng đã sở hữu đầy đủ các yếu tố để phát triển ngành thổ, và chính là ngành bất động sản.


Theo ông Phạm Thành Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị CenGroup, và về phong thủy, và năm nay là năm kim, và tốt cho thị trường bất động sản. Bởi vậy, và năm nay, và thị trường bất động sản được hy vọng sẽ đã sở hữu nhiều chuyển biến tích cực hơn.